filters for water purification from the producer

+48 222 06 2150

enplruuk

Video

StraightLine – European leader in the production of plastic products, water filters, spare parts for boilers, heating systems and others. The products are of high quality, user-friendly and technologically-designed. The Company’s range is constantly updated with the necessary goods of its own production. Manufactured products are in great demand in the home: in the country, in the house, apartment, kitchen, bathroom. Particular attention is paid improvement constructive manufacturer through innovative technology and product design.

 

StraightLine – Europejski lider w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, filtrów do wody, części zamiennych do kotłów, systemów grzewczych i innych. Te produkty są wysokiej jakości, przyjazny dla użytkownika i technologicznie zaprojektowany. Działalność Spółki jest stale aktualizowana niezbędnych towarów własnej produkcji.
Wytwarzane produkty są duże zapotrzebowanie w domu: w kraju, w domu, mieszkaniu, kuchnia, łazienka. Szczególną uwagę przywiązuje się poprawy konstruktywną producenta poprzez innowacyjną technologię i projektowania produktu.